Điều khoản trách nhiệm và quyền lợi

I. Điều khoản áp dụng:

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website TimThe.Net

Nội dung văn bản này có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian nhằm đảm bảo mục đích và hoạt động của Trang Web. Các nội dung sửa đổi, thay thế sẽ có hiệu lực trong vòng 03 (ba) ngày từ ngày thông báo. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các nội dung sửa đổi, bổ sung và thay thế được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các khách hàng đã chấp nhận.

II. Quyền và nghĩa vụ của TimThe.Net:

Chúng tôi có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin liên quan khi có thay đổi
Giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên TimThe.Net theo quy định pháp luật tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Trách nhiệm của chúng tôi bao gồm:

Đăng tải và cập nhật các thông tin hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng thông qua website
Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt hàng cho phép khách hàng thực hiện đúng quy trình đặt vé, mua vé, hủy vé
Duy trì hoạt động bình thường và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động TimThe.Net. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới

Trách nhiệm của chúng tôi không bao gồm:

Bất kỳ dữ liệu không chính xác nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt vé
Hành khách có mặt trễ tại điểm khởi hành
Không thể liên lạc với hành khách qua điện thoại
Hành khách không chờ đợi ở đúng điểm khởi hành
Hãng xe sắp xếp một xe trung chuyển đón khách tại điểm khởi hành và hành khách sẽ lên một xe chính tại một nơi khác

III. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:

Việc đặt vé được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt vé được hiển thị cho hành khách, ngay cả khi hành khách không nhận được tin nhắn SMS hoặc Email vì bất cứ lý do nào.

Nếu không nhận được tin nhắn SMS/Email xác nhận hoặc hủy vé vì bất cứ lý do nào, hành khách có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS / Email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi.

Hành khách phải khách phải ra trước 30 phút (đối với ngày lễ tết cần ra trước 60 phút) trước giờ khởi hành dự kiến, hoặc sớm hơn.

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Quy Chế Hoạt Động đang được đăng trên Website để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

Rất sẵn lòng để phục vụ quý khách hàng. Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Phát triển công nghệ NDV Việt Nam
Điện thoại: 0943.886.786
Email: info@timthe.net
Địa chỉ: Số 14, Hòa Bình 1, Đường Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số ĐKKD 0108453615  cấp ngày 02/10/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tin Nổi Bật